F50 „Echo“ redakcijos rankraščiai

F50. 18 vienetų, 1902–1906 m. dokumentai, mašinraščiai, rankraščiai. Lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Socialdemokratų savaitraštis „Echo“ leistas 1906 m. Vilniuje. Viso išėjo 18 numerių.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Redakcijos panaudota ir nepanaudota medžiaga tarptautinio proletariato solidarumo temomis. – LSDP konferencijos nutarimai literatūros klausimais. – Korespondencijos iš Panevėžio, Šiaulių. – Vilniaus ir Kauno darbininkų sąjūdžio kronika. 1905 m. sausio mėnesį Vilniuje įvykusio darbininkų streiko aprašymas. – Medžiaga apie LSDP VI suvažiavimą.