F5 Antroji pergamentų kolekcija

 

F5. 82 vienetai, 1448–1779 m. pergamentai. Baltarusių, lotynų, lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Kolekcija sudaryta 1949–1959 m. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje iš Vilniaus evangelikų-reformatų sinodo bibliotekos (XVI a.–1944), Šiaulių „Aušros“ muziejaus (1921–1950), rinkinių likučių, akademiko K. Jablonskio dovanų, pavieniui gautų pergamentų.

Vilniaus miesto batsiuvių (1636 m.), mėsininkų (1647 m.), pakinktų dirbėjų (1752 m.) cechų privilegijos; Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karalių Vilniaus miesto pirkliams, vienuolynams, bažnyčioms, magistratui ir bajorams skirtos (1448–1752 m.) privilegijos; Jekaterinos II, Aleksandro I, Aleksandro II, Nikalojaus I ir kitų Rusijos carų išduoti Lietuvos ir Baltarusijos feodalams tarnybinių paskyrimų diplomai. Feodalų Viazemskių ir Zubovų privilegijos, taip pat iš Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Franco II 1793–1797 m. įsigytų grafų ir kunigaikščių titulų diplomai; Livonijos bajorų 1795 m. Dimitrui ir Platonui Zubovams išduoti feodalinių teisių patvirtinimo diplomai. Medicinos mokslų baigimo diplomai; Naugarduko 1817 m. masonų ložės diplomas; XV–XVI a. rankraštinių knygų pavieniai pergamentiniai lapai.

BIBLIOGRAFIJA:

Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych na źądanie wieku miast koronnych, jako teź Wielkiego Księstwa Litewskiego / ułoźony y wydany prziez P. Dubińskiego. Wilno, 1788.
Lewicki, A. Index actorum saeculi XV ad respublicas Poloniae spectantium, quae quidem typis edita sunt exeptis his ... (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t.11.). Cracoviae, 1888.
Pergamentų katalogas / Sudarė R. Jasas. Vilnius.
Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, ksiąźęcych, uchwał narodowych, postanowień róźnych władz i urzędów, poslugujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów / Zebrał i trześci opisał Ig. Daniłowicz. Wilno, 1860-1862, t.1-2.