F46 Teatras „Liutnia“ Vilniuje

F 46. 104 vienetai, 1914–1941 m. rankraščiai ir dokumentai. Lenkų, rusų, lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Lenkų teatras „Liutnia“ Vilniuje įsteigtas 1907 m., gyvavo iki 1944 m. spalio mėnesio.

Gauta 1944 m. iš apleistų teatro patalpų. 

1914–1915 m. vaidintų pjesių ir dramų scenarijai. – 1922–1940 m. dokumentai, liečią teatro darbuotojus ir ūkinius reikalus. – 1933–1941 m. teatro susirašinėjimas su atskirais scenos veikalų autoriais, aktoriais ir įstaigomis. – 1938–1939 m. kai kurių teatro darbuotojų sutartys su „Związek autorów, kompozytorów i wydawców“. – Teatro repertuaro skelbimai ir reklamos