F42 Linkuvos karmelitų vienuolyno rankraščiai

F42. 2 vienetai, 1671–1941 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Linkuvos pranciškonų ordino vienuolynas, įsteigtas XVII a.; gyvavo iki 1944 m.

Gauta 1953 m. iš Linkuvos. 

Linkuvos rajono gyventojų XVIII–XX a. gimimo, krikšto ir mirimo įrašų knygos. – Senos rankraštinės knygos lotynų ir lenkų kalbomis, įrištos odiniais apdarais. – Dokumentai vienuolyno žemės nuosavybės teisei įrodyti. – Varia.