F39 Kretingos bernardinų vienuolynas

F39. 328 vienetai, 1648–1939 m. rankraščiai, mašinraščiai, iškarpos iš laikraščių. Lietuvių, lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, anglų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka; apžvalginis straipsnis.

Vienuolynas įkurtas XVII a. pirmoje pusėje. Apie bažnyčios ir vienuolyno mūrinius pastatus galima spręsti iš 1816–1922 m. Kretingos pranciškonų vienuolyno centro ir jo filialų Kaune ir Troškūnuose vizitacijos aktų.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktai; parapijiečių sąrašai; žinios apie vienuolius; pajamos ir išlaidos; susirašinėjimas. – Veiverių mokytojų seminarijos pedagogų tarybos posėdžių protokolai; įvairūs užrašai, pamokų žurnalai, svetimų kalbų žodynėliai. – Kretingos stačiatikių cerkvės dokumentai: duomenys apie Kretingos ir Skuodo cerkvių statybą; stačiatikių tikybos gyventojų sąrašai; sąskaitos, gimimo, santuokos ir mirties metrikai; muitų mokesčiai. – Žinios apie Kretingos parapijos mokytojus. – J. Tumo-Vaižganto laiškas kun. Pranciškui Kazimierui Čepuliui (1884–1962). 

BIBLIOGRAFIJA:
S. A. Kretingos vienuolyno lietuviškieji rankraščiai – „Švietimo darbai“, 1927, p. 16–24; Rūškys P. Jurgis (tėvas Ambraziejus) Pabrėža, įžymus Žemaičių floristas (1771–1849). – „Švietimo darbai“, K., 1925, Nr. 8, p. 833–843.