F38 Kauno benediktinių vienuolynas

F38. 143 vienetai, 1528–1939 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, baltarusių, lenkų, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Vienuolynas įsteigtas Kaune apie 1622 m. Andriaus Skorulskio – XVII a. Kauno pavieto maršalkos; Kražiuose – 1751 m. Jono Valadkavičiaus; gyvavo iki 1941 m.

Gauta 1945 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto. 

Kauno gub. dvarų, palivarkų, kaimų ir vienkiemių, priklausiusių vienuolėms benediktinėms, aktai: Paštuvos, Kvesų, Švendūnų, Ariogalos tijūnijos, Stakliškių seniūnijos, Sudvainių, Kačaniškių, Petrašiūnų XVI–XIX a. ūkiniai dokumentai. – Vienuolyno skolininkų 1603–1792 m. sąrašai. – Vienuolių sąrašai ir kiti dokumentai, susiję su vienuolyno bažnytinio turto apskaita. – Vienuolynui priklausiusių Kaune žemės sklypų sąrašai; vienuolyno išnuomotų sklypų sąrašai, sutartys su sklypų nuomotojais, mokesčių ir įvairių prievolių kvitai (1647–1885 m.), o taip pat katalikų bažnyčios aukštesniųjų instancijų ir carinių įstaigų aplinkraščiai; vienuolyno pajamų ir išlaidų 1820–1824 m. apyskaitos. – Vienuolyno bibliotekos knygų katalogai. – Kražių vienuolyno sutartys su pasauliečiais ir dvasininkais žemvaldžiais 1654–1893 m. dėl atskirų dvarų ir kaimų valstiečių eksploatacijos. – Yra dokumentų apie XVIII–XIX a. vienuolių vedamas mokyklas. – Kai kurių sklypų Kauno mieste planai, jų tarpe ir Kauno m. 1848–1849 m. planai. Kauno m. moterų, pasiųstų į vienuolyną atgailauti ir įvairių bausmių atlikti, 1877 m. dokumentai. – Žinios apie Kauno ir kitų miestų dvasininkams priklausiusį XIX a. nekilnojamą turtą. – Vienuolyno vizitacijos aktai.