F36 Verkių dvaro dokumentai

F36. 27 vienetai, 1895–1937 m. dokumentai, originalai ir nuorašai, rankraščiai. Rusų ir lenkų k. Aprašas – inventorinis sąrašas.

Verkių dvaras – seniausioji Vilniaus vyskupų rezidencija, nuo XVIII a. pabaigos priklausė Radviloms, vėliau Vitgenšteinams, grafui Mavrosui ir kt.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (veikė 1931–1940 m., dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Grafo Mavroso byla dėl jo pripažinimo nepilnapročiu (1895–1899 m.); jo šeimos skundai ir pareiškimai Vilniaus gubernatoriui dėl nuosavybės teisių suvaržymo ir kitais klausimais. – Dvaro įvairių objektų nuomos sutartys; aktai dėl miško kirtimo. – Brolių Kiznerių dokumentai dėl kailių dirbimo fabriko ir lentpjūvės (1905–1909 m.) statybos. – Verkių dvaro ūkio pajamų ir išlaidų sąskaitos. – Ūkio valdybos apyskaita dėl miškotvarkos darbų 1902 m. įvykdymo (dirvožemio, medžių veislės, miškų ploto ir kirtimo periodų aprašymai). – Karo ligoninės Jeruzalėje (Vilniuje, 1905–1915 m.) steigimo dokumentai. – Dvaro savininko Spyneko 1920–1937 m. teisminės bylos.