F35 Kaunatavo dvaro fondas

F35. 79 vienetai, 1548–1888 m. rankraščiai, dokumentai. Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Eligijus Kovnackis, Teodoras Kovnackis – Žemaičių bajorai, gyvenę XVII a. antroje pusėje; Anupras Kovnackis (1733–1795 m.) – Žemaičių teisėjas, Upynos dvaro savininkas; Pranciškus Kovnackis (1804–1882 m.) – Žemaičių kanauninkas.

Šį fondą įsigijo Lietuvių mokslo draugijos biblioteka tarp 1916-1920 m. („Knygos“, 1922 m. Nr. 2-3, kovas-birželis, p. 234)

Gauta 1940 m. iš Vrublevskių vardo bibliotekos (veikė 1931–1940 m., dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Kaunatavo, Upynos, Dirvėnų, Pužų, Daukantiškių, Gelgaudiškiu ir kitų žemės valdų XVI–XVIII a. ūkiniai dokumentai. – Kovnackių šeimos bylos dėl žemės su kaimynais, Žemaičių dvarininkais, jų tarpe 1813–1823 m. bylos su Kražių Benediktinių vienuolynu. – Teodoro Kovnackio (1674–1695 m.), Anupro Kovnackio (1749–1793 m.), Kovnackio – Šiaulių pavieto maršalkos – (1850–1851 m.) susirašinėjimas. – Pranciškaus Kovnackio 1780–1816 m. byla su Juozu Bortkevičium. – Vilniaus vyskupo Mykolo Zenkovičiaus laiškai katalikų dvasininkams apie Vidžių parapijos bajoro Rapolo Kosaževskio ekskomunikavimą už bažnyčiai nesugrąžintą skolą (XVIII a. II-oji pusė). – Dokumentai apie 1794 m. T. Kosciuškos sukilėlių kariuomenę Žemaitijoje ir Napoleono I (1801–1814 m.) kariuomenės dalinių aprūpinimą maistu, pašaru, pastotėmis.