F32 Budrikių dvaro dokumentai

F32. 346 vienetai, 1595–1862 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Lotynų, baltarusių, lenkų, rusų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojai: Budrikų šeima (Jonas, Petras ir Kristupas Budrikai – 1596 m.); Aleksandras Budrikas ir jo žmona Benedikta Daugėlaitė-Budrikienė (1692 m.); Danielius Ivanovičius Budrikas – Budrikų (Budryki, Rietavo pav.) dvaro savininkas (1709 m.); Kazimieras Budrikas – Smolensko iždininkas, Rietavo pavieto poručikas (1761 m); Romualdas Kondratas – Rietavo valdų globėjas, Raseinių rubežinio teismo teisėjas, Budrikų dvaro savininkas (1824–1825 m.); Matas Kondratas – Žemaičių kapitulos kanauninkas, Kražių klebonas (1812–1823 m.).

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos. 

Budrikų dvaro Skreblių ir Pivovarų kaimų 1602–1614 m. inventoriai. – Budrikų mokestiniai įsipareigojimai; bylinėjimasis su kaimynais dėl žemės nuosavybės; 1672–1825 m. Budrikų dvaro archyvinių dokumentų sąrašai. – Mato Kondrato, Saločių klebono, 1797–1810 m. dokumentai: bažnyčios inventoriai; duomenys apie Saločių bažnyčiai priklausančius baudžiauninkus; susirašinėjimas su dvasine vyresnybe; M. Kondrato sutartys su Varnių miestelio gyventojais dėl namų nuomojimo. – Raseinių Karmelitų vienuolyno 1806 m. anketiniai duomenys. – Budrikų dvaro savininkų testamentai ir kiti dokumentai.