F31 Biržų valdų aktai

F31. 1453 vienetai, 1487–1901 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių, prancūzų, italų, čekų, serbų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Biržų linijos feodalų Radvilų šeima, ypač Boguslavas Radvila (1620–1669); ir vėlesnieji Biržų valdų feodalai; Lohojsko linijos Tiškevičiai: Eustachijus Tiškevičius (1814–1873), archeologas; Mykolas Tiškevičius (1828–1897), bibliotekininkas; Jonas Tiškevičius (1860–1901), istorikas. Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos.

Biržų kunigaikštijos valdoms priklausiusių dvarų ir kaimų ūkinės apskaitos dokumentai. – Dokumentai, liečiantieji Biržų miestą. – Biržų ordinacijos administravimo reikalai; Radvilų bei jų pirmtakų Rodų giminę liečiantieji aktai. – Medžiaga, susijusi su švedų, saksų, rusų, prancūzų kariuomenių buvimu Biržų valdose. – Dokumentai, susiję su Biržų ir Lohojsko linijų Tiškevičių gimine bei jai priklausančiomis valdomis Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. – Bajorų tarpusavio santykių dokumentai. – B. Radvilos susirašinėjimas su savo administratoriais dėl Biržų pilies ir kitų architektūrinių pastatų statybos, remonto, rekonstrukcijų. – Eustachijaus Tiškevičiaus rankraščiai ir medžiaga, susijusi su jo įsteigtu Vilniaus Senienų muziejumi. – T. Narbuto, S. Daukanto ir kitų asmenų laiškai E. Tiškevičiui. – Vinco Korotinskio ir kitų XIX a. poetų eilėraščių autografai. – Lietuvių poeto Antano Strazdo eilėraščiai. – Biržų ordinacijos bibliotekos rankraščių ir knygų katalogai. – Tiškevičiaus, Chlopickio, Kosakovskio atsiminimų „pro memoria“ ir kelionių įspūdžių aprašymai. – Kai kurie dokumentai, liečiantieji 1863 m. sukilimą Lietuvoje (poeto J. Bartelso dokumentai).