F30 Muzikinių rankraščių kolekcija

F 30. 245 vienetai, 1598–1949 m. rankraščių – gaidų originalai ir nuorašai. Lietuvių, latvių, lenkų, prancūzų, italų, anglų k. Aprašas – kartoteka. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“.

Kolekcija sudaryta 1945–1955 m. Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje iš gaunamų pavienių rankraščių. Kolekcija turi tęstinį pobūdį ir kiekvienais metais papildoma vis naujais vienetais.

Kompozitoriaus St. Šimkaus, V. Kovo, „Lietuvos-Giesmininko“, M. Šimanovskos, vokalinė muzika. – Eccard Johan, Allegri Gregorio, Haendel G. Fr., Hasse G. A., Martini G. В., Perti G. A. vokalinės-instrumentinės muzikos kūriniai. – Gabriela Puzynina, Mocartas, Rossini G., Righini V., Schweizer A., Sebastiani Giovani (1663 m.) sceninių muzikinių kūrinių ir operų rankraščiai. – Kolbergo O., Kulikausko S., Vainikonio A. instrumentinės muzikos pavyzdžiai (lietuvių liaudies muzika). – Bacho J., Czerny C., Beyer F., Ostrovskio, S., Vitkovskos Р., Podbereskio M. ir kitų kompozitorių kūriniai fortepijonui, styginiams instrumentams. (Be to, žiūr. Liutikaitė V. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos muzikinių rankraščių rinkiniai. 1960 m. diplominis darbas, saugomas Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto Bibliotekininkystės katedroje).

BIBLIOGRAFIJA:

Laucevičius E. XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose. Vilnius, 1976, p.110.
Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518-1918. Vilnius, 1984, p.111.
Trilupaitienė J., Janonienė R. Effigies S.Francisci. Šv. Pranciškus XVII a. gaidų rankraščio raižiniuose // Naujasis židinys, 1998, nr.4, p.249-256.
Trilupaitienė J. XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikinis palikimas ir jo interpretacijos aspektai // Menotyra, 1998, nr.4, p.4-10.
Trilupaitienė J. Rękopis Sapiehów - obraz muzyki barokowej w środowisku wileńskim bernardynów w XVII wieku // Affetti musicologici: musica Jagellonica. Kraków, 1999, p.203-209. Trilupaitienė J. XVII a. Lietuvos vargonų muzikos bruožai Sapiegų rankraštyje // Menotyra, 2000, nr.3, p.3-11.
Janonienė R., Trilupaitienė J. XVII a. gaidų rankraštis su šv. Pranciškaus raižinių ciklu // Vilniaus dailės akademijos darbai : Dailė. Vilnius, 2002, t.25 : Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, p.53-80. Klavyrinė XVII amžiaus Lietuvos muzika / parengė J. Trilupaitienė. Vilnius, 2004, p.19-31.
Müller - Blattau J. Die musikalischen Schätze der Staats- und Universitäts- bibliothek zu Königsberg // Zeitschrift für Musikalsenschaft., 1926, S. 230.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik / Friedrich Blume. 1965, Bd. 12, S. 445.
Die musikalischen Schaetze der Koeniglichen- und Universitaets-Bibliothek zu Koenigsberg in Pr. aus dem Nachlasse Friedrich August Gotthold's : nebst Mittheilungen aus dessen musikalischen Tagebuechern : ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst/ von Jos. Mueller. Bonn, 1870.