F28 Kartotekų kolekcija

F28. 6 vienetai (apie 6000 kortelių), XIX–XX a. rankraščiai. Lenkų, lietuvių, rusų, lotynų, k. Be atskiro aprašo.

Kartotekų sudarytojai: Antanas Lazarovičius (1817–1905), lenkų literatas, Rasų kapų Vilniuje tyrinėtojas; Vaclavas Veitko (1873– 1939), Vilniaus archyvaras, senienų kolekcionierius; Juzefas Bielinskis (1848–1928), gydytojas, kultūros istorikas, monografijos „Uniwersytet Wileński“ autorius. Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos.

A. Lazarovičiaus surinkta Vilniaus Rasų kapų; katakombų, o taip pat Bernardinų ir Antakalnio kapinėse palaidotų žymesnių XVIII–XIX a. žmonių – pedagogų, rašytojų, menininkų, muzikų, visuomenės veikėjų antkapių tekstų kartoteka. – Pranciškaus Tičkovskio sudaryta Turgelių, Šalčininkėlių, Panerių, Porubanko (Kirtimų) kapinėse XIX–XX a. palaidotų žymesnių asmenų kartoteka. – Katalikybės būklės Liublino srityje, Gardino srityje XVIII–XIX a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ribose XVI–XIX a. buvusių vienuolių ordinų ir vienuolynų kartotekos. – V. Veitkos surinkta Vilniaus Rasų kapinėse nuo seniausių laikų iki 1937 m. palaidotų žymesnių asmenybių antkapių tekstų kartoteka. – J. Bielinskio sudaryta „Bibliografija medycyny polskiej“ 1830–1890 m. kartoteka.