F27 Fotografuotų rankraščių kolekcija

F27. 129 vienetai, 1323–1972 m. rankraščių fotografijos. Lietuvių, lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcija sudaryta 1949 m. iš surinktų fotografijų rankraščių, kurių originalai saugomi kitose TSRS sąjunginių respublikų ar užsienio saugyklose. Kolekcija kiekvienais metais papildoma naujai gaunamais vienetais.

Prūsų markgrafo Fridricho Jurgio raginimas (1578 m.), kad lietuvių valstiečiai būtų pamaldesni, kad daugiau klausytų kunigų pamokymų. – J. Spūdulio medžiaga apie Kurtuvėnų liaudies tarmę (surinkta 1889 m.). – ,.Apsakymas“ dėl choleros ligos 1831 m. plitimo Lietuvoje ir kovos su ja. – D. Poškos, A. Strazdo, S. Stanevičiaus, P. Cvirkos ir kitų lietuvių rašytojų kai kurių autografų nuotraukos. – Valdiškų potvarkių, sutarčių, priesaikų ir panašių oficialių raštų lietuvių kalba XVII– XX a. originalų nuotraukos. – Šioje kartotekoje taip pat atsispindi kai kurių liaudies Lenkijos bibliotekose saugomų, Lietuvos istoriją liečiančių rankraščių, Lietuvos mokslų akademijos Centrinėje bibliotekoje esantieji mikrofilmai, kaip antai: 1529 m. pirmosios redakcijos Lietuvos statuto (Goštauto rankraštis) mikrofilmas; 1794 m. T. Kosciuškos sukilimą Lietuvoje liečią dokumentai; Lietuvos Metrikos 1536 m. knygos; Čia. ir Lauryno Ivinskio rusų-lietuvių kalbų žodyno rankraštis.