F26 Lietuvos mokslų akademijos darbuotojų disertacijų ir mokslinių darbų rinkinys

F26. 1583 vienetai, 1946–1991 m. rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, brėžiniai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcija sudaryta 1951 m., remiantis Lietuvos TSR Mokslų akademijos prezidiumo 1946.VI.25, 1950.XI. 11–19, 1952.VI. 30–VII. 2 nutarimais. Čia renkami visų Mokslų akademijos sistemos įstaigų užbaigti, bet ištisai nepaskelbti planiniai ir neplaniniai mokslo-tiriamieji darbai. Kolekcija kiekvienais metais papildoma naujai gaunamais vienetais.

Lietuvos TSR Mokslų akademijoje apgintosios disertacijos: fizikos-matematikos, chemijos, geografijos, geologijos-mineralogijos, biologijos, technikos, žemės ūkio, veterinarijos, medicinos, ekonomikos, istorijos mokslų disciplinų. – Mokslų akademijos institutų ir Centrinės bibliotekos užbaigti moksliniai darbai, planai, ataskaitos, mokslinių konferencijų pranešimai, ekspedicijų ataskaitos, raštiškos konsultacijos, atsiliepimai. – Kai kurių mokslų akademijos darbuotojų perduoti saugoti asmeniški nespausdinti darbai, kitur apgintos disertacijos, diplominiai darbai, paskaitų tekstai.

BIBLIOGRAFIJA.

Abramavičius V. ir Čepienė K. Lietuvos TSR Mokslų akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija 1946–1956. V., 1958.
Текст на литовском и русском языках: Библиография рукописных трудовм диссертаций сотрудников Академии наук Литовской ССР 1946-1956.