F24 Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos bičiulių draugijos kolekcija

F 24. 273 vienetai, 1615–1928 m. rankraščiai, dokumentai. Rusų, lenkų, lotynų, prancūzų k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Kolekciją sudarė Vrublevskių vardo bibliotekos Bičiulių draugijos nariai 1930–1939 m. Čia surinkti daugiausia rankraščiai iš Beniūnų dvaro savininko Juozo Karčevskio (advokato ir Radvilų turtų viceprokuroro, gyvenusio XIX a. pirmoje pusėje); XVIII a. feodalų Felicijono ir Mykolo Kurdvanovskių (Haličo pastalininkų); Vilniaus observatorijos direktoriaus XIX a. Petro Slavinskio; architekto ir lenkų žurnalisto Juliaus Vasiutynskio (1857– 1928.) Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos.

Advokato J. Karčevskio kolekcija: Beniūnų dvaro (Ašmenos paviete) ir kai kurie Radvilų žemės turtų valdymo 1796–1833 m. aktai; susirašinėjimas. – Aleksandro Sobolevskio 1812 m., rotmistro laiškai, raštai iš bajorų globos valdybos dėl Barboros Morikoni turto. – Kurdvanovskių dokumentai: Briansko miesto ir seniūnijos 1615–1851 m. aktai; Haličo ir Liublino seniūnijų XVII–XVIII a. aktai; Kurdvanovskių protestacija prieš Smolensko vaivadą Aleksandrą Potockį 1713 m. ir kt. – Slavinskių rankraščiai: astronomo Petro Slavėno 1844 m. gimimo metrika ir kiti dokumentai; Kėnos dvaro XVIII–XIX a. ūkiniai dokumentai su 1881 m. dvaro inventoriumi. – Slavinskių šeimos personalijos ir dokumentai daugiausia turtų klausimais. – J. Vasiutynskio rankraščiai: šeimos ūkinių reikalų dokumentai; 1869–1927 m. susirašinėjimas; J. Vasiutynskio grožiniai-literatūriniai kūriniai – novelės, apsakymai; Jaceko Malčevskio ir kitų lenkų dailininkų draugijos „Zachęta“ ruoštų meno kūrinių parodų recenzijos.