F20 Teismų aktai

F20. 6558 vienetai, 1476–1924 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lotynų, rusų, lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Tadas Vrublevskis (1858–1925) chronologine tvarka sudėjo įvairios kilmės, pavienius arba didesniais pluoštais gautus dokumentus, daugiausia feodalizmo laikotarpio teismų aktus. Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos Vilniuje.

Derečino dvaro 1476–1496 m. dokumentų nuorašai. – Anykščių, Gondingos, Maišiagalos, Rumšiškių, Telšių ir kitų Lietuvos bei Baltarusijos valsčių žemės ribas liečią dokumentai. – Kauno, Ukmergės, Upytės, Naugarduko, Gardino, Lydos, Kobrino, Brastos pavietų ir žemių bajorų tarpusavio ginčai, pasižadėjimo, teisių perleidimo, turto įkeitimo, įvedimo į valdymą aktai. – Įvairių feodalų bei bajorų šeimų genealogijos, testamentai, kilnojamo turto sąrašai, sutartys; jų tarpe ir sutartys su bakalaurais dėl vaikų mokymo (1612 m.). – Daug faktinės medžiagos apie valstiečių priešinimąsi feodaliniam-baudžiaviniam išnaudojimui. – Nemaža dokumentų, liečiančių Vilniaus miestą ir jo gyventojus, amatininkų cechus, namus, sklypus. – Carinės žandarmerijos 1871–1905 m. Vilniaus miesto darbininkų judėjimo persekiojimų dokumentai. – Politinių emigrantų iš Lietuvos, Paryžiaus Komunos dalyvių, sekimo ir jų veiklos Vilniuje pėdsakų paieškojimo dokumentai. – Kitų Vilniaus miesto policijos paieškomų politinių veikėjų, kovojusių prieš caro patvaldystę, sąrašai. – Varia.