F194 Civinskas Vytautas

F194. 113 vienetų, 1574–1907 m. rankraščiai, fotonuotraukos, atvirukai. Lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų k. 

Fondo sudarytojas: Vytautas Civinskis (1883–1910), veterinaras, 1905 metų Rusijos revoliucijos. Mokėsi Tambovo gimnazijoje, 1904–1905 m. studijavo agronomiją užsienyje, 1905 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos revoliuciniame judėjime. Vėliau mokėsi Dorpato (Tartu) universitete veterinarijos, kurį baigė 1910 m.  Mirė 1910.10.28  Mituvoje (nusižudė).

Fondas gautas 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalija: dokumentai, susiję su jo mokslu bei susirašinėjimas su giminėmis. Korespondencijoje svarbūs 1905 m. atgarsiai. – Istoriniai dokumentai: būdamas Okuličių giminaitis (motina Okuličiūtė), perėmė Okuličių giminės dokumentus, ypač susijusius su Latavėnų žemėmis. Yra Peliškos dvaro dokumentai, Jankovskių (Batygalos dvaras), Radvilų likvidacinės komisijos dokumentai bei kita dokumentinė varia.