F193 Ruseckas Petras

Ruseckas Petras (1883-1944), visuomenės veikėjas, atsargos majoras, rašytojas.
F193, 239 vien., 1929-1938 m.