F190 Petkevičaitė Gabrielė (Bitė)

F190. 50 vienetų, 1909–1935 m. 

Sudarytojas: Petkevičaitė-Bitė Gabrielė (1861–1943), rašytoja, kultūros ir visuomenės veikėja. 

Petkevičaitės-Bitės Gabrielės (1861–1943) rankraščiai: vaikystės atsiminimų, kelionės įspūdžių juodraščiai; publicistinių straipsnių autografai. Iš jų minėtini: „Mintys apie romantizmo esmę“ (1929 m.), „Mūsų Prometėjas“ (apie J. Jablonskį, 1924 m.), „Premija“ (literatūrinis vaizdelis, 1923 m.) ir kt.