F188 Kriščiūnas Jonas

Fondo sudarytojas: Kriščiūnas Jonas (1888–1973), agronomas, LTSR MA akademikas, profesorius.

Rankraščiai gauti 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Fondas sudarytas iš laikraštinių straipsnių, kurie buvo paskelbti „Lietuvos ūkininke“ bei jo prieduose: „Žemėje“, „Jaunime“, „Sveikatoje“. Keletas straipsnių buvo atspausdinta „Lietuvos žiniose“. Dauguma rankraščių priklauso Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, Lietuvos entomologų draugijos nariui, profesoriui Jonui Kriščiūnui, todėl ir fondas jo vardu pavadintas. Jurgio Kriščiūno rankraščiai: 19 vienetų straipsnių iš žemės ūkio srities. Kazimiero Ralio (Steigiamojo Seimo ir Pirmojo Seimo Valstiečių Liaudininkų frakcijos narys, aktyvus šios sąjungos veikėjas) rankraščiai: straipsniai iš Steigiamojo Seimo veiklos; lyrinis vaizdelis „Linksmų Velykų!“; korespondencijos. Kosto Stikliaus korespondencijos iš Marijampolės. Įvairių autorių straipsniai bei korespondencijos