F185 Dabušis Stasys

Dbušis Stasys (1898-1974), kalbininkas, vertėjas.
F185, 98 vien., 1921-1922 m.