F181 Mašiotienė Ona

F181. 109 vienetai, 1915–1938 m. mašinraščiai, autografai, rankraščiai, iliustracijos, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, vokiečių, prancuzų, rusų k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Brazauskaitė-Mašiotienė Ona (1883–1949), lietuvių žurnalistė, pedagogė, visuomenininkė.

Fondas gautas 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalijos ir darbai: tarptautinės Moterų konferencijos Londone medžiaga, rankraščiai iš 1930 m. tarptautinio suvažiavimo Vienoje. Korespondencijos. – Lietuvos Moterų Laisvės Sąjunga: narių sąrašai, Sąjungos susirinkimo, įvykusio 1918 m. „Lietuvos aido“ redakcijos bute, protokolas. – Lietuvos Moterų Taryba: 1930 m. sąmata ir kiti finansiniai dokumentai, moterų darbo apžvalga iki XX a. – „Moterų seklyčia“: laiškai, sveikinimai, susirinkimų svečių sąrašai. – „Namai ir moteris“: radijos laikraščio medžiaga. – Pritaikomoji Audimo ir Rankų Darbo Meno Kursai: užsiėmimų programos. – Varia: pakvietimai, vizitinės kortelės, Latvijos vaizdų albumas. – Papildymai.