F180 Politinių ir socialinių mokslų institutas

Veikė 1933-1940 m. Kaune.
F180, 94 vien., 1933-1940 m.