F176 Vilniaus lietuvaičių tarnaičių draugija (šv.Zitos)

F176. 18 vienetų, 1905–1940 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Vilniaus lietuvaičių tarnaičių draugija, įsteigta dvasininkų Vilniuje 1905 m., veikė iki 1940 m. Draugijos tikslas – gerinti lietuvių katalikių darbininkių ir tarnaičių būklę, padėti joms tobulėti, teikti savo narėms pašalpas ir dvasinę pagalbą, rengti dorus ir naudingus pasilinksminimus bei kt.

Fondas gautas 1952 m. iš LTSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 

Draugijos finansiniai dokumentai, „Birutės“ kooperatyvo knyga, juostų audimo knyga, zitiečių virtuvės knyga, draugijos kalendorius (1914 m.), draugijos narių knyga (1910–1912m.). 

Literatūra: Audronė Augaitytė, „Šv. Zitos draugija“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1905–1945: straipsnių rinkinys, Vilnius, 2008.