F174 Vilniaus universiteto lietuvių studentų sąjunga

F174. 32 vienetai, 1926–1940 m. rankraščiai, korespondencija. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Vilniaus Stepono Batoro vardo universiteto Lietuvių Studentų Sąjunga, kuri veikė 1933–1940 m. Vilniuje.

Fondas gautas 1952 m. iš LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Vilniaus Lietuvių Studentų Sąjungos steigėjų sąrašas, įstatai, susirinkimų dienotvarkė, gautųjų raštų bylos, grąžintų skolų knygutės, studentų pareiškimai, valdybos posėdžių knyga, korespondencija, Revizijos Komisijos protokolai, iždo knyga, sąskaitos. Kazio Berulio personalijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos XIII a. žemėlapis, sudarytas 1828 m. Paliginamųjų žodžių žodynas (Parrot, Versuch, Ǖber, Liwen, Lätten, Eesten).