F172 Voldemaras Augustinas

F172. 991 vienetai, 1799; 1891–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, juodraščiai, nuorašai, nuotraukos, autografai, parašai, antspaudai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Voldemaras Augustinas (1883–1942) – pirmosios Lietuvos Respublikos politinis veikėjas, ministras pirmininkas, istorikas.

Fondas gautas 1947 m. iš buvusių „Lietuvos banko“ rūmų Kaune. 

Personalijos: mokslo pažymėjimai, finansiniai rašteliai. – Fotografijos: A. Voldemaro portretai, Švėkšnos Saulės gimnazijos atidarymo iškilmės, Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, Latvijos nacionalistų vado portretas. – A. Voldemaro laiškai: prof. Aravičiui, kun. Dekanui, Seimo pirmininkui, laikinajam valstybės prezidentui, Respublikos prezidentui Antanui Smetonai, Vatikanui. – Laiškai A. Voldemarui: Lietuvių Studentų Draugija Paryžiuje, Sankt Peterburgo universitetas,  Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Antanas Smetona (laiškas draugui, prašo atsiųsti laiške išvardintas knygas). Telegramos. – Mokslinė ir pedagoginė veikla: paskaitų turiniai, straipsniai, filosofinių pastabų nuotrupos, senovės istorijos fragmentai, studijų rašiniai, užrašai. – Kauno universitetas: raštai susiję su Valstybės Centriniu knygynu, rašteliai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos universiteto Fizikos ir Chemijos instituto statybą Kaune liečiantys raštai. – Vidaus politika: raštas dėl Lietuvos Metrikos grąžinimo iš Tarybų Rusijos į Lietuvą, įstatymas apie draugijas, savivaldybės įstatymas, emigracijos įstatymas. Asmenų prašymai ir skundai. – Užsienio politika: prof. A. Voldemaro kalbų bei jų fragmentų juodraščiai. Atsišaukimai. – Tautų Sąjunga: straipsniai ir žinutės iš vokiškų laikraščių apie Lietuvos politiką. – Kitų asmenų darbai, dokumentai, laiškai: Mečislovas Dukšta, Carl Fuerst, Fuste, K. Matulaitis. – Planai, vadovai, žemėlapiai: Ekonominis Lietuvos žemėlapis (1927–1928 m.).