F171 Burokas Romualdas

F171. 225 vienetai, 1918–1959 m. rankraščiai, mašinraščiai, dokumentai, nuotraukos, iškarpos. Lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų, lenkų k.  Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Burokas Romualdas (1893–1959), teisininkas, pirmosios Lietuvos Respublikos kariškis, vėliau – Raudonosios Armijos papulkininkis, vadovėlio „Karinių bibliotekų tvarkymas“ autorius.

Fondas gautas 1959 m. iš palikuonių Kaune. 

R.Buroko personalijos. Arešto namų ir kalėjimų aprašymai. Romualdo Buroko, kaip karinio parengimo vadovo, paruoštos paskaitos. R.Buroko surašyti Stalino biografijos užrašai. Tardytojo R.Buroko komandiruočių pažymėjimai, teismo bylų nutarimų ir susirašinėjimų nuorašai. Karo tarnybos dokumentai. Laikraščių iškarpos ir spaudiniai. Karinių laikraščių numeriai.