F169 Lėvanas Aleksandras

F169, 77 vien., 1924-1944 m.

Lėvanas Aleksandras (g. 1905), teologas, publicistas, teologijos mokslų daktaras, Vilniaus kunigų seminarijos profesorius.