F164 Prapuolenis Kazys

F164. 191 vienetas, 1644–1933 m. 

Fondo sudarytojas: Prapuolenis Kazimieras (1858–1933), teologas, kanauninkas, visuomenės veikėjas. 

Palangos mylėtojų draugijos 1907 metų įstatų tekstas rusų kalba: Устав общества любителей Палантина, о taip pat Palangos klebonijos susirašinėjimas dėl laikrodžio įrengimo bažnyčios bokšte.