F163 Biržiška Vaclovas

F163. 1318 vienetai, 1754–1956 m. 

Fondo sudarytojas: Biržiška Vaclovas (1884–1956), kultūros istorikas, politinis veikėjas, teisininkas, bibliografas, Lietuvos MA akademijos Kauno universiteto profesorius. 

Dokumentinė medžiaga apie lietuvių spaudos būklę 1865–1904 metų laikotarpiu. K. Sendziko straipsnių bibliotekininkystės Lietuvoje klausimais autografai. Kiprijono Nezabitauskio „Ejławimas Lietuwiszkaj Žiemajtijšzkas“ 1837 m. (Pauliaus Galaunės 1924 m. padarytas nuorašas iš originalo, saugomo Lenkų bibliotekoje, Paryžiuje).