F162 „Trimitas“

F162. 173 vienetai, 1917–1940 m. 

Fondo sudarytojas: Savaitinis žurnalas, leistas 1920–1940 m. Kaune. 

Lietuvių poetų Petro Vaičiūno, Antano Miškinio eilėraščių autografai. L. Bubelio dviejų veiksmų komedijos „Nėra to blogo, kuris neišeitų ant gero“ 1924 m. rankraštis, atsiųstas „Krivūlės“ žurnalo redakcijai. Antano Žukausko-Vienuolio prozos kūrinių: „Pirmyn arba ne žingsnio atgal“ ir „A. Vienuolis apie M. Šalčių“ rankraščiai. Karolio Vairo-Račkausko žurnalistinės ir publicistinės veiklos iki 1940 m. apžvalga. R. Tagorės kūrinio „Daržininkas“ į lietuvių kalbą vertimas.