F161 Pilsudskių giminės rankraščiai

F161. 152 vienetai, 1810–1939 m. 

Fondo sudarytojas: PILSUDSKIAI Juozapas (Józef Piłsudski, 1833–1902), agronomas; sūnus Bronislovas Petras (Bronisław Piotr Piłsudski, 1866–1918), etnografas, antropologas; sūnus Juozapas Klemensas (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935), Lenkijos politinis veikėjas; sūnus Adomas (Adam Piłsudski, 1869–1935), Vilniaus magistrato viceprezidentas; sūnus Jonas (Jan Piłsudski, 1876–1950), teisininkas. 

Vilniaus miesto policijos 1896 m. medžiaga apie Sibiran ištremtų kai kurių politinių veikėjų gyvenimą Lietuvoje. Zulovo dvaro (Švenčionių paviete) pajamų ir išlaidų popieriai. Bilevičių šeimos XIX a. dokumentai. Adomo Mickevičiaus paminklui Vilniuje pastatyti komiteto kai kurie popieriai.