F160 Konvento „Polonia“ aktai

F160. 404 vienetai, 1841–1939 m.

Fondo sudarytojas: Lenkų studentų draugija, įsteigta 1828 m. prie Tartu universiteto, 1919–1939 m. veikė Vilniuje. 

Poeto vilniečio Antano Šovos (Edvardo Vytauto Želigovskio) eiliuotos poemos „Jordan, fantazya dramatyczna cz. II“, 1846 m. rankraštis. – Civilinės teisės konspektai; 1892 m. Dorpato (Tartu) universiteto studento zoologijos kurso užrašai; XIX a. pab. medicinos mokslų kurso užrašai iš Dorpato (Tartu) universiteto. – korporacijos reguliaminas; korporacijų „Polonia“ ir „Welecja“ statutai.