F158 Zavadzkių šeimos rankraščiai

F158. 482 vienetai (F25-13-36; F7-536-946, F9-1403-1559), 1805–1940 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojai: Juozapas Zavadskis (Józef Zawadzki, 1781–1838), Vilniaus universiteto 1803–1807 m. spaustuvininkas, knygyno ir leidyklos „Juozapas Zavadzkis Vilniuje“ (1805–1940 m.) įsteigėjas; Adomas Zavadskis (1814–1875), Juozapo Zavadskio sūnus, jo darbo tęsėjas, Lauryno Ivinskio „Kalendorių ūkiškų“ ir daugelio kitų lietuviškų knygų leidėjas. Be to, prie fondo sudarymo prisidėjo ir kiti Zavadskių šeimos nariai: Feliksas Zavadskis – spaustuvininkas; Vladislavas Zavadskis – ekonomistas, Halina Zavadska – Vilniaus poetė.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Juozapo Zavadskio laiškų Adomui Čartoriskiui ir kitiems Vilniaus universiteto asmenims 1806–1815 m. juodraščiai, daugiausia universiteto knygyno klausimais. Čia yra saugoma ir rektoriaus S. Malevskio, o taip pat prof. J. Mickevičiaus autografai. Didžiausią Zavadskių knygyno ir leidyklos fondo dalį sudaro susirašinėjimas (AF–536–946), apimąs daugiau kaip tūkstantį laiškų XIX a. Lietuvos kultūros veikėjų – mokslininkų, švietėjų, rašytojų, kurių darbus spausdindavo Zavadskių leidykla. Iš jų minėtini bent baltarusių švietėjo Kazimiero Buinickio 1850–1860 m. 28 laiškai; pirmųjų lietuviškų kalendorių autoriaus Lauryno Ivinskio 1849–1861 m. 47 laiškai; archeologo ir žurnalisto Adomo Kirkoro 1853–1861 m. 8 laiškai, Vilniaus poeto Liudviko Kondratavičiaus (Vladislavo Sirokomlės) 1851–1855 m. 5 laiškai; rašytojo Juozapo Ignoto Kraševskio 1843–1851 m. 20 laiškų; baltarusių poeto Vinco Dunino-Marcinkevičiaus 1856 m. 3 laiškai; Lietuvos istoriko Teodoro Narbuto 1844–1858 m. 4 laiškai; lenkų enciklopedijos redaktoriaus Antano Petkevičiaus (Adamo Plūgo) 1850–1861 m. 76 laiškai; lietuvių poetės Karolinos Praniauskaitės brolio Otono Praniausko 1845–1861 m. 11 laiškų; Sankt Peterburgo universiteto profesoriaus P. Kirylovo 1853–1854 m. du laiškai; lietuvių rašytojo Motiejaus Valančiaus 1852–1861 m. 10 laiškų, Taraso Ševčenkos draugo poeto Antano Šovos (Vytauto Eduardo Želigovskio) 1860 m. laiškas ir daugelio kitų istorinių asmenų autografai. Be to, atskirai surinkta 1882 m. korespondencija apie lietuviškus leidinius (F25–13–36). – Minėtos Zavadskių šeimos personalijos ir turto dokumentai. 

BIBLIOGRAFIJA: Turkowski T. Materiały do dziejów literatūry i oświaty na Litwie i Rusi. T. 1–3, Wilno 1935–1937; Abramavičius V. L. Ivinskis ir Zavadzkių leidykla. „Pergalė“, V. 1945 m. Nr. 5, psl. 66–83.