F157 Zavadzkis Bagdonas

F157. 102 vienetai, 1912–1940 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, rusų, rumunų, čekų, anglų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojas: Bogdanas Zavadzkis (Bohdan Zawadzki, 1902–1966), psichologijos profesorius Čikagos, Kolumbijos ir Vilniaus universitetuose; 1935–1936 m. vadovavo Vilniaus Stepono Batoro vardo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Psichologijos institutui.

Gauta 1946 m. iš buv. „Mokslų bičiulių draugijos“ Vilniuje patalpų. 

Profesorių: Brunswicko, Karolio ir Šarlotės Biulerių (Bühler), Danzingerio, Herzogo, Pokornio, Sonnecko, Wolfo ir kt. dėstytų psichologijos paskaitų B. Zavadskio daryti užrašai. – Fondo sudarytojo susirašinėjimas su šeimos nariais. – Anglijos, Australijos, JAV, buv. Čekoslovakijos, Rumunijos ir Vokietijos psichotechnikos tyrimo įstaigų įvairūs tekstai. – Su psichotechnikos sritimi susiję tekstai žydų kalba. – Lenkijos laisvamanių draugijos anketos su klausimais „Kodėl jūs nustojote religinio tikėjimo?“ su fondo sudarytojo surinktais atsakymais į šį klausimą; čia ir kita medžiaga ateizmo klausimais. – Surinkta medžiaga mokslo ir tiriamajam darbui: ,,Apie mąstymą“ – mąstymo psichologija: apie psichinių pagrindų pakitėjimą; psichinių ligų klasifikacija; auklėjimo psichologija; vaiko psichologija. – Prof. V. Tatarkevičiaus paskaitų apie vaikų filosofiją tekstai. – Bibliografiniai užrašai psichologijos klausimais.