F156 Zakševskaitė Teresė

F156. 76 vienetai, 1822–1935 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, rusų, prancūzų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Teresė Zakševskaitė (Teresa Zakrzewska, 1852–1939) – pirmųjų slaptų jaunimo revoliucinių savišvietos ratelių Vilniuje (1871–1872 m.) dalyvė, vėliau prancūzų literatūros mokytoja Sankt Peterburge ir Vilniuje; 1902–1915 m. dirbo T. Vrublevskio bibliotekoje; 1919 m. įsteigė „Pirmąją Vilniaus miesto viešąją biblioteką“, kuriai vadovavo iki mirties.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Personalijos ir šeimos dokumentai 1823–1925 m.; susirašinėjimas; laiškų tarpe yra prof. Juliano Pfeiferio autografų. – T. Zakševskaitės dienoraštis; literatūrinių kūrinių rankraščiai; užrašai apie lenkų ir prancūzų literatūra. – Kai kurie 1920–1928 m. Vilniaus mokytojų sąjungos dokumentai. – Rašiniai bibliotekininkystės klausimais.