F155 Vrublevskis Tadas

F155. 493 vienetai, 1890–1924 m. dokumentai – originalai ir nuorašai; rankraščiai, iškarpos. Lietuvių, rusų lenkų, k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Tadas Vrublevskis (1858–1925), teisininkas, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių vardo bibliotekos Vilniuje steigėjas, 1905–1907 m. Rusijos revoliucijos dalyvių bylų gynėjas; 1918–1919 m. Lietuvos Vyriausybės juriskonsultas, visuomenės veikėjas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Laikraščio „Iskros“ (И́скра) platintojo Motiejaus Baltūsio (1902–1903 m.), vieno Lietuvos Komunistų partijos kūrėjų Vinco Mickevičiaus-Kapsuko, Juodosios jūros laivyno 1905 m. jūreivių sukilimo vado leitenanto Petro Šmidto, baltarusių poetės Aloizos Paškevič-Ciotkos, baltarusių liaudies poeto Konstantino Mickevičiaus-Jakubo Kolaso, Vokietijos politinio veikėjo Eugenijaus Levinė, lietuvių literatūros platintojo ir visuomenininko Stanislovo Didžiulio, latvių darbininkų pogrindinio laikraščio „Cinia“ redakcijos kolektyvo ir daugelio kitų asmenų gintosios bylos. 

BIBLIOGRAFIJA: Leškovič N. Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905–1907 metais. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių aprašas. Vilnius, 1955; Abramavičius V. Tadas Vrublevskis (biografinė apybraiža). Vilnius, 1960.