F153 Valsiūnienė Valerija

F153. 7 vienetai (LRK-716-722), 1940–1954 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Valerija Juljevna Valsiūnienė (1907–1956), poetė ir rašytoja; 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos klubo vedėja; 1948–1954 m. Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos konsultantė.

Gauta 1957 m. iš poeto Eugenijaus Matuzevičiaus Vilniuje ir iš Vlado Abramavičiaus. 

V. Valsiūnienės kūrinių autografai: „Baudžiauninkės duktė: Eiliuota baudžiavos laikų legenda“ (1940 m.); 1945–1946 m. lyriniai eilėraščiai su lydraščiu V. Abramavičiui. – buv. Lietuvos Tarybinių rašytojų literatūrinio konsultanto gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų bylos (1948–1954 m.) su jaunųjų literatų laiškais ir V. Valsiūnienės jiems išsiųstų atsakymų nuorašais. – Susirašinėjimas su SSRS rašytojų, švietimo ir leidyklų organizacijomis. (Žr.: B. Šarkanaitė, V. Valsiūnienės rankraštinis palikimas. Diplominis darbas, Vilnius, 1959).