F152 Vaičiūnas Petras

F152. 56 vienetai, 1941–1958 m. rankraščiai, autografai. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Petras Vaičiūnas (1890–1959), lietuvių poetas, dramaturgas, vertėjas; 1941–1945 m Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) pirmasis direktorius.

Gauta 1945–1958 m. iš sudarytojo Vilniuje. 

P. Vaičiūno grožinės kūrybos (eilėraščių) autografai. – Susirašinėjimas: žymesnių asmenų autografų tarpe yra V. Kairiūkščio (tapytojo, pedagogo ir dailėtyrininko), P. Rimšos (skulptoriaus, grafiko, medalisto), J. Zikaro (skultoriaus) laiškai. – Bibliotekos įstatų projektai (F9–3188–3189).