F151 Uziembla Liucijonas

F151. 2029 vienetai, 1532–1947 m. dokumentai, rankraščiai, iškarpos, iliustracijos. Lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, italų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcijos sudarytojas: Liucijonas Uziembla (Uziębło Lucjan 1864–1942), Vilniaus kraštotyrininkas, senų rankraščių ir dokumentų kolekcionierius, Vilniaus kapinių tyrinėtojas, 1907–1915 m. Tiškevičių bibliotekos ir meno muziejaus vedėjas.

Gauta 1947 m. iš palikuonių Pavilnyje. 

L. Uziemblos personalijos ir susirašinėjimas. – L. Uziemblos rašiniai Vilniaus miesto kraštotyros (meno, muzikos, literatūros, kultūros istorijos) klausimais. – Vilniaus kapinių antkapių kartoteka. – Medžiaga, susijusi su L. Uziemblos visuomenine veikla bei jo darbu Vilniaus kultūros ir meno muziejuje (Muzeum Towarzystwa Kultury i Sztuki w Wilnie 1907–1914 m.); Vilniaus universiteto Dailės fakultete 1920–1924 m. – L. Uziemblos surinkta kolekcija: įvairių asmenų laiškai, rašyti daugiausia senojo Vilniaus universiteto darbuotojams – M. Polinskiui, V. Gorskiui ir kt. – Čia taip pat M. Počobuto laiškų ir užrašų pluoštas, T. Zano 1833–1855 m. rankraščiai, jų tarpe kai kurie rašyti Orenburge (Rusijoje). – M. Polinskio Notaty bibliograficzne su biografiniais duomenimis apie P. Smuglevičių, J. Rustemą, L. Gucevičių ir kitus XVIII–XIX a. Vilniaus menininkus, dailininkus, rašytojus, muzikus. – Pluoštas dokumentų, susijusių su XIX a. pradžios Vilniaus universitetu. – Senienų įvairenybės: ikonografinės medžiagos apie Vilnių rinkinys (atvirukai, litografijos, piešinėliai); smulkūs spaudiniai, liečia Vilniaus miesto, daugiausia XIX a., kultūrinį gyvenimą.