F150 Tumas Juozas Vaižgantas

F150. 103 vienetai, 1818–1969 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Juozas Tumas (1869–1933) rašytojas, pasirašinėjęs Vaižganto slapyvardžiu; 1922–1929 m. Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių literatūros istorijos dėstytojas, docentas; tekstologas, kanauninkas, visuomenės veikėjas, garbės daktaras, literatūros istorikas ir kritikas.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalijos: testamento fotokopijos, susirašinėjimas, užrašai. – Medžiaga apie Gabrielių Landsbergį-Žemkalnį. – 1838 m. Rožono ir Ausgario poezijos pavyzdžiai: ,,Daina apie niekaltu meily“. „Daina“, „Dariutia“. – Klaipėdos draugijos tautos kultūrai kelti „Aukuras“ kvietimas ir kitų kultūros ir švietimo organizacijų raštai bei kvietimai atvykti su paskaita lietuvių literatūros istorijos temomis.