F149 Tiškevičius Eustachijus

F149. 130 vienetų (F9-216, 382, 404, 886, 1933, 2533; B4-189; F22 26-46; BA keliolika vienetų), XVI– XIX a. rankraščiai, piešiniai, dokumentai, spaudiniai. Lotynų, lenkų, rusų, lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Eustachijus Tiškevičius (1814–1873) archeologas, pirmojo Lietuvoje Vilniaus „Senienų muziejaus“ steigėjas, kraštotyrininkas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos ir 1946 m. iš buv. SSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje. 

E. Tiškevičiaus personalijos, susirašinėjimas. Laiškų tarpe yra daugelio XIX a. Vilniaus rašytojų autografai, Pranciškaus Vilčinskio 1844 m. išdėstyti samprotavimai apie lietuvių kalbą su garsiuoju Antano Strazdo eilėraščiu ,,Warnas“ ir kitais poezijos pavyzdžiais. – E. Tiškevičiaus paskelbtų darbų archeologijos Lietuvoje klausimais rankraščiai. – Medžiaga Lenkijos istorijai; „Kroniki miasta Wilna“; „Listy o Szwecji“; „Zielnik Borysowskich okolic“; «Материалы для статистики Россииской империи»; Vilniaus „Senienų Muziejaus“ eksponatų inventorinės knygos ir kiti muziejaus dokumentai. 

BIBLIOGRAFIJA: Abramavičius V. Antanas Strazdas naujų faktų šviesoje. „Pergalė“, 1949 m. Nr. 3, p. 74–90.