F148 Tiškevičių šeimos fondas

F148. 296 vienetai, 1518–1876 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lenkų, rusų, italų, prancūzų, lotynų, vokiečių, hebrajų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: TIŠKEVIČIAI Jurgis, Bresto vaivada (1566–1576); Jonušas (1590–1649), Kijevo Vaivada (1630–1649); Juozapas Ignotas (1724–1815), Velatyčio seniūnas, poetas ir publicistas; Antanas Dominykas (1692–1762), Žemaičių vyskupas (1740–1762); Konstantinas (1806–1868), kultūros istorikas, knygos ,,Wilja i jei brzegi“ autorius, archeologas, geografas, etnografas.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Lohoisko ir Biržų linijos Tiškevičių ir Radvilų ordinacijų dokumentai. – Radvilų rotušės Biržuose herbų piešiniai; Ostrogo ordinacijos istorinė medžiaga. – Valdų: Lohoisko, Kamieno (prie Slucko), Staroje Sialo (Minsko pav.), Grudeko (prie Balstogės), Kosin (prie Minsko), Velatyčio, Šeibokiškio, Milča, Zapon ir kitų dvarų ūkiniai dokumentai, inventoriai. – Žemaičių vyskupo asmeninio turto, drabužių, kilnojamų daiktų sąrašai. – Valstybiniai ir bažnytiniai dokumentai: 1564 m. Krokuvos vaivadijos inventorius; 1681 m. inventorium omnium et singulorum privilegiorum et monumentorum, o taip pat Krokuvos pilies archyvo inventorius. – Tituli et Instructiones ad Usum Cancelleriae Regni Poloniae. – XVIII a. seimų dienoraščiai (konstitucijos). – Valdovų: Augusto I, II ir III valdymo laikų viešieji aktai, įvairios privilegijos, manifestai, valstybės iždo sąskaitos; medžiaga apie diplomatinius santykius tarp Rusijos, Lenkijos, Austrijos ir Švedijos. – Raštai apie Prūsijos ir Lenkijos prekybinius santykius. – Istorinio ir literatūrinio pobūdžio veikalai: dainos, eilėraščiai, scenos kūriniai, kalbos. – Baro konfederacijos dokumentai, laiškai. – Tiškevičiams priklausiusių Minsko miesto sklypų dokumentai.