F147 Tičkovskis Pranciškus

F147. 1288 vienetų, 1633–1939 m. dokumentai, originalai ir nuorašai, rankraščiai, iškarpos iš laikraščių, fotografijos. Lenkų, anglų babiloniečių, šumero-akadiečių, prancūzų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: kunigas Pranciškus Tičkovskis (Franciszek Tyczkowski, 1891–1982), bibliofilas, orientalistas, asirologas, Vrublevskių vardo bibliotekos „Bičiulių draugijos“ narys, ekslibrisų kolekcionierius, Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo Anderso armijoje, su ja lankėsi Irane, Irake, Sirijoje ir Palestinoje. Dalyvavo Monte Cassino mūšyje.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Personalijos, susirašinėjimas bibliotekininkystės ir kitais klausimais. – Medžiaga iš kelionių po Afriką, Aziją. Asirų, babiloniečių ir kitų rytietiškų senovės kultūros raštų (dantiraščio) pavyzdžiai, senovinių paleografinių raštų šifravimo lentelės su tekstais. – Vilniaus krašto dvaruose surinktų XIX a. pirmosios pusės dokumentų pluoštas.