F146 Šlapelis Ignas

F146. 76 vienetai, 1911–1940 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Ignas Šlapelis (1881–1955), dailininkas, meno istorikas, Kauno meno mokyklos 1922–1944 m. direktorius.

Gauta 1960 m. iš palikuonių Kaune. 

Igno Šlapelio mokslo ir tiriamųjų darbų meno istorijos temomis rankraščiai: M. K. Čiurlionis (1875–1911) monografija. Čia ir kitų autorių rašiniai: Биография H. K. Чурляниса; Чурлянис и виленское общество; Чурлянис и художественный мир; Будущее творений Чурляниса; Музыкально-литературно-художественное утро в С-Петербурге, посвященное памяти Н. К. Чурляниса. – Čiurlionio laiškų 1902 m. iš Leipcigo nuorašai. M. K. Čiurlionio kūrybos filosofiniai pagrindai; Čiurlionio kūrybos reikšmė meno istorijoje. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė „Laisvos mintys“ – rašinys apie M. K. Čiurlionį su priedu: „Sonata“ (M. K. Čiurlionio eilėraščio vertimas). – „Lietuvių dailės draugija Čiurlionies kuopa (Vilnius, 31. XII. 1913 m.)“ – Kiti I. Šlapelio rankraščiai: „Apie meną“; „Menas amatas“; „Menas ir visuomenės idealai“; „Italų renesansas“; „Apie Lietuvos meną“; „Menas žmogaus auklėjime“; „Apie muziką“; „Ornamentas“; „Menas – žmogaus draugas“; „Socialinė meno reikšmė“; „Menas ir estetika“ ir kt. I. Šlapelio veikalo „Meno istorija“ rankraštis: Senasis pasaulis; Viduramžiai; Sąvoka kaip estetinio žiūrėjimo dalykas; Impresionizmas; Tapyba; Stilius; Asmuo kūrėjas ir visuomenė; Leonardo Da Vinci ir kt.