F145 Širvydas Juozas Otas

F145. 105 vienetai, 1818–1937 m. rankraščiai, dokumentai, iškarpos. Lietuvių, rusų, anglų, lenkų k. Aprašas – kartoteka ir apžvalginis straipsnis.

Fondo sudarytojas: Juozas Otas Širvydas (1875–1935), lietuvių kraštotyrininkas ir tautosakos rinkėjas, žurnalistas, kurį laiką keliavęs po JAV, dirbęs įvairiuose JAV lietuvių laikraščiuose, knygnešys.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

J. Sirvydo personalijos, susirašinėjimas, paskelbtų ir neskelbtų darbų bibliografija. – Publicistinių straipsnių apie lietuvių gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose tekstai. – Medžiaga JAV lietuvių periodinės spaudos 1895–1922 m. istorijai parašyti. – Popieriai, susiję su įvairių lietuvių draugijų Amerikoje, 1897–1925 m. veikla. – Lietuvių tautosakos 1890–1913 m. rinkinys. – Spaudos iškarpos J. Sirvydą dominančiais klausimais.