F144 Šivickis Pranciškus

F144. 1262 vienetai, 1902–1982 m. rankraščiai, piešiniai, fotografijos. Lietuvių, anglų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Pranciškus Baltrus Šivickis (1882–1968), Lietuvos ir JAV zoologas, biologijos mokslų daktaras; Filipinų valstybinio universiteto profesorius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius; Lietuvos TSR Mokslų akademijos (nuo 1956 12 26) akademikas.

Gauta 1948–1956 m. iš sudarytojo Vilniuje. 

P. Šivickio 1932–1948 m. mokslo tiriamųjų darbų rankraščiai: ,,Histologijos pagrindai“; ,,Įvadas į biologiją“; „Žemaičių Šventosios upės faunos tyrinėjimas“; „Fiziologiniai regeneracijos tyrinėjimai. Pirmesnės regeneracijos įtaka į planaria lugubris regeneraciją“; „Veido, burnos ir dantų embriologija ir histologija“; gausi iliustracinė medžiaga. – P. Šivickio pranešimo, skaityto 1932 m. fiziologų kongrese Romoje, santrauka: ,,Effect of a regeneration activity on general metabolism of the Frielad body". – Iš kitų autorių tekstų minėtini Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (1933–1940 m.) ir Vilniaus Valstybinio universiteto gamtos mokslų fakulteto (1941–1955 m.) kai kurių studentų diplominiai darbai, parašyti vadovaujant prof. P. Šivickiui, kaip antai: Aronovičaitė L. „Pelės trachėja ir plaučiai“ (1933); Judesaitė T. „Pelės užpakalinės galūnės kaulai“ (1933); Goldmanaitė S. „Pelės priešakinių galūnių skeletas“ (1935); Bitytė J. „Pelės kaukolė“ (1935); Kisielytė T. „Pelės galvos smegenys“ (1936); Venckus J. „Chordotonalinis subgenualinis bitės organas“ (1938); Jurkūnaitė Z. „Žuvies Lebistes reticulatus (Peters) akies morfologiją“ (1940); Rudytė T. „Nemuno slėnio moliuskų fauna 1953 m. vasarą“ (1955) ir kt.