F143 Šapšalas Saraja

F143. 1613 vienetų 1625 – 1961 m. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Karaimų, lietuvių, rusų lenkų, prancūzų, anglų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Šapšalas Chadži-Saraja (Шапшал Cepгей Маркович, 1873–1961), filologijos mokslų daktaras; buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis; Karaimų muziejaus Vilniuje įsteigėjas, orientalistas, tiurkologas.

Gauta 1961 m. iš palikuonių Vilniuje. 

Fondo sudarytojo moksliniai darbai ir medžiaga jiems parašyti: „Kabaktarynda aziz sacharnyn“; „Wypisy tureckie i słownik“ (1932); „Wzory twórczości ludowej Turków Azerbaidżanu Perskiego“; Retos turkų ir krymo monetos (1949); Krymo chanų tarchaniški raštai. – История тюрков–караимов в Крыму; Литва и Польша; Караймы и их язык; Хозары и их язык; Был ли язык хозаров турецким?; Об исторической связи Литвы с тюркскими странами и народами; Словарь старокараимского языка; Материалы для словаря; К составленному ныне караимско-русскому словарю; Караимы СССР; Легенды и предания караимов (1944); Народы и страны мусульманского Востока; К вопросу об этногенезе караимов (1957); Караимы СССР в отношении этническом; Значение города Вильнюса (1951); Краткие вопросы касательно Крымских караимов (1898); Архитектурные памятники Крымских караимов; Мелкие рассказы на татарском языке. – Переписка с караимскими общинами; переписка Вильнюсского караимского музея (1940–1947); Научное описание коллекции караимского музея (1952–1953). – Fondo sudarytojo fotografijų kolekcija. – Senų rankraščių karaimų kalba kolekcija. Personalijos: fondo sudarytojo autobiografija („Автобиография“, 1953); tarnybiniai pažymėjimai, asmens dokumentai, diplomai, garbės raštai. – Varia.