F142 Striupas Romas

F142. 113 vienetų, 1914–1934 m. rankraščiai, mašinraščiai ir spaudiniai. Lietuvių ir rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: R. Striupas (1886–1934), rašytojas, medicino felčeris Oriole (vak. Rusija) 1918 m., vėliau Kaune.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalija: autobiografija, gimimo metrika, mokyklų atestatai, sveikatos liudijimai, tarnybiniai pažymėjimai, įvairių draugijų R. Striupui išduoti nario bilietai, laikraščių iškarpos apie jo literatūrinę veiklą ir mirties aplinkybės. – Laiškai: jo rašytų laiškų juodraščiai; jam rašyti P. Kalpoko, P. Vaičiūno, J. Tumo-Vaižganto, A. Liepsnonio (Kukankos), „Lietuvos balso“ redakcijos, „Naujosios kūrybos“ bendrovės, Rygos lietuvių švietimo draugijos „Žvaigždė“ laiškai. – R. Striupo grožinių kūrinių tekstai: švarraščiai, juodraščiai, mašinraščiai, literatūrinės kritikos straipsniai ir knygų recenzijos. – Vertimai iš latvių rašytojo J. Porukso, iš rusų k. Tagorės Rabindranato ir kt. – R. Striupo ruošta „Kalėdinių apsakymų“ rinktinė, kurioje yra V. Krėvės, M. Vaitkaus, Vienuolio-Žukausko ir R. Striupo kūriniai. – Lietuvos felčerių sąjungos dokumentai (įstatai, protokolai, susirašinėjimas su Latvijos ir Estijos felčerių sąjungomis), R. Striupo straipsniai felčerių darbo klausimais, receptai. Gyd. T. Maštauto bylų aprašymas; Kauno žydų ligoninės vidaus tvarka; taisyklės kirpykloms.