F141 Stiklius Kostas

F141. 353 vienetai (Varia-826-861), 1898–1962 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: K. Stiklius (1880–1962), „Vilniaus Žinių“ laikraščio spaustuvės darbuotojas, eilėraščių ir apsakymėlių, satyrinių kūrinių populiarus autorius; bendradarbiavęs „Rygos Naujienose“ ir kt. lietuvių spaudoje, knygnešys.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

K. Stikliaus straipsnių „Apie marijampoliečių ydas“, „Apie buržuazinius valdininkus“ autografai. Satyriniai kūriniai apie Marijampolės miesto kultūrinių įstaigų (kino teatro, parodų, mokyklų) veiklą. – 1930 m. straipsniai apie kunigus. – „Dievuotos bobos bei davatkos sau plaukus nuo galvos pešasi“; „Ir klerikai jau nelabai pasitiki savo dievu“; „Jau ir dievas pradeda kunigų neklausyti“ ir kt. straipsniai apie dvasininkų veiklos 1925 m. padarinius Marijampolėje. – Straipsnių rankraščiai apie kai kuriuos spaudos draudimo laikotarpio knygnešius ir jų veiklą.